نرم افزار کنوا برای دانش آموز، معلم و مدرسه

کنوا به عنوان یک نرم افزار تحت وب، طراحی را برای اهداف آموزشی ما راحت کرده است.

کنوا

کنوا چیست؟

اگر با فتوشاپ آشنا نیستین و دنبال یک ابزار راحت جهت طراحی گرافیکی می گردین 

به عنوان دانش آموز، معلم و مدرسه از طریق کنوا به چه الگوهایی دسترسی دارم؟

1
فلش کارت سبزیجات​
2
1
فلش کارت آب و هوا
2

کنوا برای چه کسانی مناسب است؟

  1. اگر کار با فتوشاپ را بلد نیستید.
  2. اگر دنبال الگوهای آماده هستید.
  3. اگر سرعت انجام کار برای شما مهم است.
  4. برای طراحی انواع بنرهای مناسبتی
  5.